Service

Straume Ventilasjon gjør service på SD anlegg, ventilasjon, varmepumper, varme/kjøleanlegg og bassengtekniske systemer.

Vi har allerede opparbeidet oss en betydelig kunde portefølje som nyter godt av vår kompetanse og serviceinnstilling. Vi vedlikeholder flere tekniske systemer.

RD001 copy