Straume Ventilasjon har høy kompetanse og lang erfaring med ulike typer ventilasjon ‒ fra mer tradisjonelle til de mest moderne systemene. Vi leverer skreddersydde løsninger for alle typer boliger, offentlige bygg, næring og industri.

Vårt største satsningsområde er service på anlegg og systemer. I moderne bygg kreves det at serviceteknikere har kompetanse som omfatter flere fag ‒ blant annet automasjon, elektro, ventilasjon, varme og rør. Det har vi!

I Straume Ventilasjon har vi det som trengs for å kunne vedlikeholde og ta vare på dine anlegg og systemer på best mulig måte. Vårt ønske er å fremstå som en fleksibel problemløser ovenfor deg som byggherre eller eiendomsbesitter.