For å velge flere filer, hold ctrl/cmd nede mens du velger
Aktuelle fag:
Rørlegger/vvs
m
m2
m2
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk