For å velge flere filer, hold ctrl/cmd nede mens du velger
Aktuelle fag:
Grunnarbeid
m2
m
m
m2
m2
m2