For å velge flere filer, hold ctrl/cmd nede mens du velger
Aktuelle fag:
Søknad/administrasjon