Straume Bygg og betong er sentralgodkjent for prosjektering og utførelse for betong og tømrerfag klasse 1. Vi har god erfaring med alle typer oppdrag innen bygg og betong arbeider.

Grunn- og betongarbeid

Grunnarbeid er første steg i byggeprosessen. Vi har et tett samarbeid med Straume Entreprenør. Vi kan sammen hjelpe deg med blant annet fundamentering, grunnmur, graving, transport, boring og spregningsarbeid. Betongen kan i mange tilfeller rehabiliteres og nye betongelementer støpes.

Gulvstøp med betong

Vi utfører pigging, støping, retting og sliping av gulv. Vi innhenter murere fra Straume Våtrom og sørger for en profesjonell og god utførelse av ditt bedromsgulv. Vi samarbeider også tett med Spesialgulv As som har et svært godt rykte i markedet.

Grunnmur – ringmur eller grunnmur?

De aller fleste byggetomter i Hordaland ligger i skrånende terreng. Det kan gjøre arbeidet med å støpe mur mer komplisert. Med grunnmur ( sokkel ) får du gjerne et tilleggsareal som kan komme godt med. Vi byggger våre grunnurer med fullisoelrte elementer fra Sundolutt. Isolert ringmur fra Sundolitt er derimot mer aktuelt på flate underlag, for eksempel når du bygger plate på mark eller en garasje. Det kreves dokumentert erfaring for å gjøre murerarbeid, da feil kan få fatale følger i form av vannskader. Radioaktive stoffer – radon kan trenge inn i bygg som følge av luftlekkasjer i gulv eller grunnkonstruksjonen.

Forskaling

En forskaling er en midlertidig konstruksjon som former betongen i ønsket fasong. Vi benytter både tradisjonelle treforskalinger og ferdige systemforskalinger eller isoporforskaling, avhengig av hvilken konstruksjon som skal opp. Søyler, vegg, trapper, buer eller annen mur.

Forstøtningsmur

Forstøtningsmurer skal hindre terrenget i å gli ut. Det finnes mange alternative måter å gjøre et på, for eksempel med betong, murstein, naturstein eller Leca. En vanlig form for forstøtningsmur er til gjerde.

Forstøtningsmuren kan virke svært dominerende i et landskap. Det er derfor viktig å tilpasse den i forhold til omgivelsene og terrenget. Vær trygg på at dette blir gjort på en god måte når du kontakter Straume Bygg og betong.

Hulldekke

Hulldekke er et ferdig betongelement som brukes til å forsterke bæreevne. Langsgående hull reduserer vekten på elementet. Hulldekke brukes ofte som etasjeskiller i bygg. Slike element gir generelt høy kvalitet, kortere byggetid og lavere pris.

Byggetillatelse etter plan- og bygningsloven

Forstøtningsmur ved nabogrenser er en klassisk nabotvist. Er du usikker på om ditt byggeprosjekt er i henhold eller trenger du hjelp med byggesøknaden? Vi kan formidle god hjelp på dette området.

Leverer til avtalt tid

Det tette og gode samarbeidet som vi har mellom grunnentreprenøren, RIB-konsulent, elektrikker og rørlegger gjør at vi er en sikker betongentreprenør som utfører betongarbeid med kvalitet, og i henhold til prosjekteringen.  Kontakt oss i dag for et godt tilbud. Bruk gjerne vårt tilbudskjema på websiden og last in dine tegniner og beskrivelser.